‘Wat is business control volgens jou?’

‘Wat doe je eigenlijk als business controller?’

Vragen die mij regelmatig worden gesteld. En dat is nog best lastig uit te leggen zonder in algemeenheden te verzanden. Maar wat ik wel herken is dat waar collega financials hun vak extra interessant proberen te maken door gebruik te maken van jargon en wollige verhalen kies ik waar mogelijk altijd voor Jip & Janneke taal. En zo richt ik mijn adviesrol ook in. Mijn taak is het soepel laten draaien van een onderneming. Dan kan door processen te optimaliseren of betere stuurinformatie maar uiteindelijk is het beoogde eindresultaat altijd het beter laten samenwerken van mensen. Misverstanden of disputen uit de weg ruimen zodat het team weer draait en de business weer in control is.

Een persoonlijke benadering, helder taalgebruik, begrijpelijke cijfers en een gemeenschappelijk doel dat is de sleutel tot succes.